113tams@gmail.com

Nyheter

7 mar 2018

Distriktssykehuset

/
Posted By
/
Comments0

Lørdag 24. Februar arrangerte TAMS det populære ”Distriktssykehuset”. 

Distriktssykehuset et er øvelseskonsept hvor medisinstudenter og sykepleierstudenter bemanner et oppdiktet lokalsykehus, samt ambulansetjenesten et sted i distrikts Nord-Norge.  

Første til fjerdeårsstudenter på medisinstudiet drev ambulansetjenesten, og skulle utøve behandling prehospitalt, før de overførte pasientene til distriktssykehuset.

Sjetteklassinger og sykepleierstudenter bemannet distriktssykehuset, og overtok pasientene fra ambulansetjenesten. Distriktssykehuset var organisert som et lokalsykehus, med blant annet tilgang på lab, røntgen, ultralyd og CT.  

Tverrfaglig kompetanse, kommunikasjon og samarbeid er et hovedfokus på UiT og i TAMS. Det var derfor med stor glede at vi for første gang inviterte sykepleierstudenter til å delta på øvelsen. Som arrangør er det motiverende å se hvordan de ulike teamene kommunisere og samarbeidet på en svært god måte. De viste høy kunnskap og stor iver til å ivareta alle pasientene på en god måte.
Siden gruppene enten overga sin pasienten til høyere omsorgsnivå eller mottok pasient, var kommunikasjon et av hovedlæringsmålene. Samtlige grupper ble bedre på rapportering, kommunikasjon og til overlevering. 

Hvert team hadde en veileder. På den prehospitale delen var ambulansefagarbeidere, eller eldre medisinstudenter med erfaring fra ambulansen.  Veilederne på den intrahospitale delen var sykehusleger fra UNN. Alle arrangører og veilederne stilte opp gratis.

I etterkant av øvelsen ble det gjennomført evaluering per spørreundersøkelse. Vi er fornøyde å være helt på høyde med Intersim, og håper begge prosjekter kan vedvare. 

Vi vil takke alle markører, frivillige og veiledere for å ha satt av tid en lørdags formiddag for å gjøre denne øvelsen så bra som mulig. Takk også til FOSS for lån av utstyr og lokale.
En ekstra takk må rettes til Torvind Næsheim, Anna Bågenholm, Martin Eriksson og Dario Musso som var veiledere for sjetteklasse.

 

 

Vedlagt finner du et utdrag fra resultatene fra en spørreundersøkelse som ble sendt ut til alle deltakerne på øvelsen. Av 28 deltakerne svarte 20, fordelt på de tre gruppene preshopitalt (yngre medisinstudenter), sykepleierstudenter (3.studieår) og intrahospitalt (6.klasse medinsstudenter). Vi tar med oss ris og ros mot neste arrangement.

 

De aller fleste mente øvelsen var lærerik

Mange opplevde Distriktssykehuset som mer lærerikt enn intersim

Vi tar med oss lærdom av at det trengs god tid til debrief. Særlig med tverrfaglig team er det hensiktsmessig.

 

 

 

Helhetsinntrykket av øvelsen var god

 

 

 

 

 

 

 

Overlevering av pasient i mottak

AMK
Alle pasientene må meldes inn!

 

 

Medisinrommet var godt bemannet

 

 

Rapport gis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply