Foredrag Traumecalling, 6/11

Nå har du mulighet til å observere i reelle traumemottak! TAMS disponerer en traumecalling som er programmert på lik linje med traumeteamet på UNN. Ved mobilisering av traumeteamet vil også vår calling varsles. Du har muligheten til å booke callingen for å observere i traumemottaket. For å gå med callingen må du stille på foredrag … Fortsett å lese Foredrag Traumecalling, 6/11