113tams@gmail.com

Nyheter

12 sep 2019

Generalforsamling 2019

/
Posted By
/
Comments0

Velkommen til generalforsamling i Tromsø Akuttmedisinske Studentforening, TAMS! Kom for å høre hva som skjer i foreningen, still til valg på verv i styret eller NAMS-komitéen og påvirk foreningen for året som kommer. Det serveres pizza på generalforsamlingen! Trykk skal på facebook-arrangementet (https://www.facebook.com/events/2445287609039962/) om du kommer, så vet vi hvor mye vi skal bestille.

Sted: MH, Auditorium 6 (U6.A6)
Tid: Tirsdag 17. September
Klokken: 16:30

Agenda:
1) Godkjenning av innkalling
2) Valg av møteleder og referent
3) Lederens beretning
4) Beretning fra nedsatte utvalg
5) Framlegging av regnskap og neste års budsjett
6) Evaluering av nytt styreverv
7) Behandling av innkomne forslag
8) Valg av tellekorps
9) Valg av styre:
Rekkefølge for valg: Leder, nestleder organisatorisk, nestleder undervisning, nestleder fag og forskning, kasserer og styremedlemmer.
10) Valg av NAMS-komité
Rekkefølge for valg: Crewleder/markedsføringsansvarlig, Økonomiansvarlig, Sponsoransvarlig
11) Valg av NAMS-crew
12)Valg av valgkomité:
Rekkefølge for valg: Leder for valgkomité, komitémedlemmer, vara.
13)Eventuelt

På generalforsamlingen legges det frem beretning om året som har gått, regnskap og budsjett for kommende år. Som medlem i foreningen kan du fremme forslag eller saker du ønsker at generalforsamlingen skal ta stilling til. Dersom du har tillegg til dagsorden eller forslag til endring, må̊ disse være lederen i hende senest 07.september 2019.

Generalforsamlingen skal velge nytt styret for kommende år. Ønsker du å stille til et styreverv kan du sende en mail med litt informasjon om deg selv til tamsvalg@gmail.com. Dette må̊ være valgkomitéen i hende innen 10. september 2019. Valgkomiteen består av tidligere styremedlemmer i TAMS, og ble valgt på̊ fjorårets generalforsamling. Valgkomiteen oppfordres til å tilstrebe en hensiktsmessig fordeling både mht. studiekull og kjønn.
Valgkomiteen vil vurdere de ulike kandidatene, og presentere hvem de mener bør tre inn i de ulike verv. Det er fullt mulig å stille til motvalg på valgkomiteens forslag. Tre av de fem styremedlemsvervene vil dessuten stå uten innstilling fra valgkomitéen. Det er altså̊ mulighet til å stille til valg uten å sende mail til valgkomitéen på forhånd.
For vervbeskrivelse se post lengre ned.

I år kan man også stille til valg på verv i NAMS-komiteen! Norsk Akuttmedisinsk Studentforum (NAMS) er en arena hvor medlemmer fra akuttmedisinske studentforeninger i Norge og Skandinavia møtes for erfaringsutveksling, akuttmedisinsk læring og for å stifte bekjentskap med søsterforeningene. Dette er utvilsomt årets store happening! Ansvaret for å arrangere NAMS rullerer mellom de 4 AMSene i Norge, og våren 2020 er det Tromsø som har æren av å være vertsby. Om du vil være med på vårens vakreste eventyr kan du stille på vervene:

Sponsoransvarlig
Økonomiansvarlig
Crewleder/markedsføringsansvarlig

Om man ønsker å være med på NAMS-helgen uten å sitte i NAMS-komiteen, kan du på generalforsamlingen stille til NAMS-crew. Da trenger du ikke være med på planleggingen, men er med på selve NAMS-helgen og hjelper som markør, ordner til lunsj, koker kaffe, osv. Er man med i Crewet, får man selvsagt være med på det sosiale denne helgen også!

Alle TAMS-medlemmer som har betalt årets medlemsavgift har stemmerett på generalforsamlingen og kan stille til valg på verv. Ved å være med på̊ å stemme over endringene, påvirker du som medlem hvordan TAMS som organisasjon skal utvikle seg videre.

Skulle det være spørsmål kan du ta kontakt med styret på: 113tams@gmail.com, eller leder direkte på morten.moen.karlsen@hotmail.com

Les mer om NAMS her: https://www.tams.no/2019/08/31/norsk-akuttmedisinsk-studentforum-2020/

Vennlig hilsen
Styret i Tromsø Akuttmedisinske Studentforening
Ved leder Morten Moen Karlsen

Leave a Reply