InstructorTAMS Styret
TypeOnsite Course
Datemar 19, 2022 - mar 19, 2022
PlaceFOSS
Seat10/10
PriceFree

Etter en koronapause er det endelig på tide med Distriktssykehuset! Her skal medisin-, paramedisin- og sykepleierstudenter bemanne et oppdiktet lokalsykehus, samt ambulansetjenesten i distrikts-Nordnorge.

AMK vil over radio gi ambulansetjenesten oppdrag på ulike skadesteder. Hver ambulanse må da rykke ut fra lokalsykehuset til de respektive skadestedene. Pasientene må undersøkes og behandles. I tillegg må ambulansepersonellet dokumentere hva de finner og hva de har gjort. Pasientene rapporteres deretter inn til AMK og overleveres videre til det lokale sykehuset. Der står de lokale turnuslegene og venter i spenning sammen med dyktige sykepleiere.

I akuttmottaket på lokalsykehuset tildeles hver pasient en behandlingsansvarlig lege. Rapport overleveres fra ambulansen til sykehuspersonalet både muntlig og skriftlig. Deretter utredes og behandles pasientene av legene på sykehuset etter hvert som de ankommer. Når behandlingsansvarlig lege anser pasienten som ferdig utredet og tilstrekkelig behandlet er det bare å vente på ny pasient i akuttmottaket.

Som markør spiller du pasient. Du får en sykehistorie og blir godt briefet i forkant. Dette er en artig og unik måte å få se og lære hva som skjer pre- og intrahospitalt i en akuttsituasjon! Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å være med som markør.

Øvelsen tar totalt ca. 4 timer.

Dato: 19. 03. 22 (Fortsatt mulig å melde seg på som reserve!)

Tid: 09.00 – ca. 13.00

Sted: FOSS

For hvem: Alle TAMS-medlemmer (ca 7 markører og 3 i reserve)

Leave a Reply