InstructorTAMS Styret
TypeOnsite Course
Datemar 19, 2022 - mar 19, 2022
Seat15/16
PriceFree
Buy NowBook Now

Etter en koronapause er det endelig på tide med Distriktssykehuset! Her skal medisin-, paramedisin- og sykepleierstudenter bemanne et oppdiktet lokalsykehus, samt ambulansetjenesten i distrikts-Nordnorge.

Totalt vil det være 8 medisinstudenter i innsats prehospitalt. Disse vil jobbe i team bestående av to medisinstudenter og en paramedisinstudent.

5. og 6. klassinger har muligheten til å jobbe intrahospitalt. Egen påmelding for disse er ute.

AMK vil over radio gi ambulansetjenesten oppdrag på ulike skadesteder. Hver ambulanse må da rykke ut fra lokalsykehuset til de respektive skadestedene. Pasientene må undersøkes og behandles. I tillegg må ambulansepersonellet dokumentere hva de finner og hva de har gjort. Pasientene rapporteres deretter inn til AMK og overleveres videre til det lokale sykehuset. Der står de lokale turnuslegene og venter i spenning sammen med dyktige sykepleiere.

I akuttmottaket på lokalsykehuset tildeles hver pasient en behandlingsansvarlig lege. Rapport overleveres fra ambulansen til sykehuspersonalet både muntlig og skriftlig. Deretter utredes og behandles pasientene av legene på sykehuset etter hvert som de ankommer. Når behandlingsansvarlig lege anser pasienten som ferdig utredet og tilstrekkelig behandlet er det bare å vente på ny pasient i akuttmottaket.

Hvert team får fire caser hver i løpet av dagen. Du som deltakerne vil bli briefet godt i forkant av casene, og få tilbakemeldinger av veilederne etter casene. Veilederne vil være erfarne tamsere, paramedisinere og leger.

Dette kan bli en travel dag på sykehuset, og det er derfor viktig med god organisering av teamet.

TAMS håper så mange som mulig vil hjelpe oss med å bemanne Distriktssykehuset. Siden vi har leger som veiledere intrahospitalt, ønsker vi spesielt 6.klasse velkommen her! For 3. og 4. klassinger er Distriktssykehuset en ypperlig mulighet for å få prøve seg som ambulansepersonell for en dag!

Øvelsen tar totalt ca. 4 timer.

Dato: 19. 03. 22 (Påmeldingsfrist innen 12. februar)

Tid: 09.00 – ca. 13.00

Sted: FOSS

For hvem: Alle TAMS-medlemmer 3. og 4. klasse (det er 8 plasser og 8 reserve)

Dersom det er stor pågang vil aktive tamsere bli prioritert, men vi oppfordrer alle som vil til å melde seg på!

Gi beskjed dersom du har noen spørsmål :-)))))

Leave a Reply