InstructorTAMS Styret
TypeOnsite Course
Datefeb 24, 2018 - feb 24, 2018
Time09.00
Seat32/35
PriceFree
Buy NowBook Now

Det er igjen tid for å bemanne «distrikssykehuset»! Her skal medisinstudenter og sykepleierstudenter bemanne et oppdiktet lokalsykehus og ambulansetjenesten i distrikts Nord-Norge. Totalt vil det være 18-24 personer i innsats (avhengig av deltakelse). De lavere kullene skal jobbe som par i ambulansetjenesten, mens resterende skal bemanne det lokale sykehuset.

AMK vil over radio gi ambulansetjenesten oppdrag på ulike skadested. Hver ambulanse må da rykke ut fra lokalsykehuset til de respektive skadestedene. Pasientene må undersøkes og behandles. I tillegg må ambulansepersonellet dokumentere hva de finner og hva de har gjort. Pasientene rapporteres deretter inn til AMK og overleveres videre til det lokale sykehuset. Der står de lokale turnuslegene å venter i spenning.

Pasientene fraktes deretter til akuttmottaket på lokalsykehuset, hvor hver pasient tildeles en behandlingsansvarlig lege. Rapport overleveres fra ambulansen til sykehuspersonalet både muntlig og skriftlig. Deretter utredes og behandles pasientene av legene på sykehuset etter hvert som de ankommer. Når behandlingsansvarlig lege anser pasienten som ferdig utredet og tilstrekkelig behandlet er det bare å vente på ny pasient i akuttmottaket.

Dette kan bli en travel dag på sykehuset, og det er derfor viktig med god organisering av teamet.

TAMS håper så mange som mulig hjelper oss med å bemanne «distrikssykehuset». Vi ønsker en øvelse med deltakere fra 1-6 klasse. Siden vi har leger som veiledere intrahospitalt, ønsker vi spesielt 6.klasse velkommen!

Øvelsen tar totalt ca. 3 timer, og dagen avsluttes med en burger og god drikke på FLYT.

Dato: 24.02.18

Tid: 09.00

Sted: FOSS

For hvem: Alle TAMS-medlemmer uansett studieår

Hvordan:

  1. Betal medlemsavgift til TAMS og send mail med navn og kull til 113tams@gmail.com
  2. Gå inn på tams.no, registrer deg.
  3. Når du har lagd bruker vil du få melding om invalid passord. Dette betyr at vi må godkjenne kontoen. Når vi har sjekket at du er medlem, vil du få mail om at du kan logge inn.
  4. Meld deg på kurs!

 

Dersom det er mange påmeldte i forhold til plasser, vil plassene trekkes blant de påmeldte.

Leave a Reply