InstructorTAMS Styret
TypeOnsite Course
Datefeb 8, 2020 - feb 8, 2020
Seat20/20
PriceFree
Buy NowBook Now

Markører til Distriktsykehuset 2020

Distriktsykehuset er lørdag 8. februar. Bli med som markør! For 1. klasse er dette en svært lærerik og morsom mulighet. Man får følge hele forløpet til pasienten, fra prehospitalt til sykehuset og behandlingen inne på sykehuset. Ønsker velkommen markører fra alle trinn. Det er 8 plasser. Påmeldingsfrist er søndag 26. januar kl. 23:59. 

Som markør vil du bli avkledd om nødvendig (undertøy beholdes alltid på), stukket og behandlet mest mulig som en ordentlig pasient.

Mer informasjon om distriktsykehuset ligger under. 

Dato: 08.02.2020
Tidspunkt: ca 08.30-13.30
Sted: FOSS
Plasser: 10
Vi stiller med kaffe, kake og frukt!!
Det er igjen tid for å bemanne “Distriktsykehuset”! Her skal medisinstudenter og sykepleierstudenter bemanne et oppdiktet lokalsykehus og ambulansetjenesten i distrikts-Nord-Norge. De lavere kullene skal jobbe i ambulansetjenesten sammen med paramedisinstudenter, mens de høyere kullene skal bemanne det lokale sykehuset sammen med siste års sykepleierstudenter. Prehospitale veiledere består av dyktige medisinstudenter med erfaring innen prehospital akuttmedisin, mens intrahospitale veiledere består av ferdigutdannede leger med akuttmedisinsk bakgrunn.
AMK vil over radio gi ambulansetjenesten oppdrag til ulike skadested. Hver ambulanse må da rykke ut fra lokalsykehuset til de respektive skadestedene. Pasientene må undersøkes og behandles. I tillegg må ambulansepersonellet dokumentere hva de finner og hva de har gjort. Pasientene rapporteres deretter inn til AMK og overleveres videre til det lokale sykehuset. Der står turnuslegene og venter i spenning sammen med dyktige sykepleiere.
I mottaket blir hver pasient tildelt en behandlingsansvarlig lege. Rapport overleveres fra ambulansen til sykehuspersonalet både muntlig og skriftlig. Deretter utredes og behandles pasientene av legene på sykehuset etter hvert som de ankommer. Når behandlingsansvarlig lege anser pasienten som ferdig utredet og tilstrekkelig behandlet er det bare å vente på ny pasient i akuttmottaket.
Dette kan bli en travel, men veldig spennende dag. TAMS håper så mange som mulig hjelper oss med å bemanne helsetjenesten i og rundt “Distriktssykehuset”!

Leave a Reply