InstructorTAMS Styret
TypeOnsite Course
Dateapr 20, 2022 - apr 20, 2022
Time17:00-20:00
Seat5/200
PriceFree

Mads Gilbert og TAMS arrangerer kurs i trygg akuttmedisin!
TAMS vil sende ut noen forberedende videoer på mail til deltakere fortløpende som folk melder seg på. Videoene er ikke et krav for å være med på kurset, men en forberedende del for de som ønsker. Vi har god forståelse for at det er en hektisk tid vi går inn i, og at ikke alle har tid til å se videoene.

Sted: Store Aud. U6
Tid: 20. april, 17:00-20:00
Antall plasser: åpen

Her kommer litt info om kurset fra Mads Gilbert:

Bli med – lær deg ‘Trygg akuttmedisin’!

Trygg akuttmedisin’ skal redusere faren for verdifull tid går tapt og at noe glemmes ‘i kampens hete’ som ved hjerneslag, hjerteinfarkt og sepsis.

Tiden er en kritisk faktor ikke bare ved hjertestans, men også når noen får akutt hjerneslag, akutt hjerteinfarkt eller akutt sepsis (blodforgiftning).

Vi må spare tid, unngå forglemmelser og forebygge misforståelser! Derfor er ‘Trygg akuttmedisin’ utviklet med tre handlingsplaner (algoritmer) for disse tre vanlige og viktige akuttmedisinske tilstandene, en felles kommunikasjonsplattform og tre hendige sjekklister i lommeformat.

Det er lett å gjøre feil eller glemme viktige ting når vi blir stressa. Mange beslutninger er personavhengig. Med disse enkle verktøyene kan vi slippe individuelle forskjeller mellom fagfolkene og sikre at alle pasienter får riktig behandling og livsviktig tid spares.

Når alle faggruppene i ‘overlevelseskjeden’ (leger, sykepleiere, ambulansefagarbeidere, AMK osv.) har felleshandlingsplaner, blir det lettere å få en rask, felles situasjonsforståelse i hektiske akutt-situasjoner.

‘Trygg akuttmedisin’ er utviklet av et bredt sammensatt fagutvalg med deltakere fra UNN-sykehusene og fra kommunehelsetjenesten i UNN-områdene har laget systemet som nå er ‘rullet ut’ og brukes i UNN’s opptaksområde (Troms og Ofoten). Helse Nord har bestemt at det også skal brukes i alle helseforetakene i Nord.

Det er mye mindre sjanser for feil når vi har samme prosedyrer og snakker samme fag-språk!

Nå kan du som medisinerstudent bli kjent med ‘Trygg akuttmedisin’ og forberede deg på jobben som lege! Bli med på dette TAMS-kurset – du vil neppe angre!

Leave a Reply