113tams@gmail.com

Om oss

Tromsø Akuttmedisinske Studentforening (TAMS) ble stiftet i 2001 og er en studentforening for medisinstudenter ved Universitetet i Tromsø. Foreningens formål er å bevisstgjøre behovet for faglig kompetanse og fremme interessen for akuttmedisin blant kommende leger, samt øke kompetansen i basal livreddende førstehjelp hos annet helsepersonell og i den alminnelige befolkningen.

For å øke kompetansen og interesser for akuttmedisin blant studenter ved UiT – Norges Arktiske Universitet arrangerer vi:

  • Relevante øvinger og workshops i tema som; AHLR, DHLR, BHLR, Luftveishåndtering, traumeundersøkelse, Intraossøs infusjon (I.O.) og casetrening.
  • Spennende og relevante foredrag i akuttmedisinske tema slik som; akutt sykt barn, luftveishåndtering, traumemottak, katastrofehåndtering mm.
  • Førstehjelpsuka sammen med Knut Fredriksen. En uke timeplanfestet undervisning for første studieår medisin og odontologi i basal livreddende førstehjelp.
  • AHLR og Intraossøs infusjon (IO) under akuttkurset for fjerdeklasse på medisinstudiet.
  • Instruktørkurs over 3 nivåer for våre medlemmer

For å øke kompetansen hos annet helsepersonell og den alminnelige befolkningen arrangerer vi;

  • Kurs i basal livreddende førstehjelp herunder Plan Blå(st), Hjerte-Lunge-Redning (HLR), blødningskontroll og pustevansker.
  • Bruk av hjertestarter – DHLR
  • Avansert Hjerte-Lunge-Redning – AHLR

Få hjelp med kompetansen du trenger.

Tromsø Akuttmedisinske Studentforening (TAMS) tilbyr kurs i førstehjelp for skoler, bedrifter, idrettslag og andre foreninger. Med et stort fokus på fagutvikling og forskning er all undervisning forankret i evidensbasert moderne medisin.

Bli medlem