113tams@gmail.com

Om oss

TAMS ble stiftet i 2001 og er en studentforening for medisinstudenter ved Universitetet i Tromsø. Foreningens formål er å bevisstgjøre behovet for faglig kompetanse innenfor akuttmedisin, fremme interessen for faget og bidra til å øke den akuttmedisinske kompetansen blant kommende leger hovedsakelig, men også hos annet helsepersonell og i den alminnelige befolkningen.

For å fremme det akuttmedisinske faget har TAMS flere arbeidsområder:

Vi arrangerer foredrag med akuttmedisinsk tema som er åpent for alle som ønsker.

Vi arrangerer faglig relevante øvinger og workshops med den hensikt å heve ferdighetsnivået innen akuttmedisin blant våre medlemmer. Eksempler på workshops som holdes er AHLR, DHLR, luftveishåndtering, venekanylering, primærundersøkelse av traumepasient, samt casebaserte øvinger.

Vi er involvert i undervisning innen førstehjelp og akuttmedisin ved UiT, både førstehjelpsuka for 1. året medisin og akuttkurset for 4. året medisin. I tillegg underviser vi også andre helseprofesjoner innen livreddende førstehjelp.

Vi har en stor ekstern virksomhet med den hensikt å fremme den akuttmedisinske kompetansen også blant lekfolk. Vi arrangerer derfor førstehjelpskurs i basal livreddende førstehjelp, primært for videregående elever, men også for andre institusjoner.

Vi lærer fortløpende opp nye instruktører blant våre medlemmer til å holde kurs i både livreddende førstehjelp og ulike tema innen akuttmedisin. Vi har et bredt spekter av instruktører med kompetanse til å holde kurs på ulike nivåer. Som et ledd i kvalitetssikring av instruktører har vi utarbeidet konseptet ”instruktørstigen”.

Mer informasjon om instruktørstigen og våre kurs finner du under fanen ”Kurs”.

Få hjelp med kompetansen du trenger.

Tromsø Akuttmedisinske Studentforening (TAMS) har et stort fokus på fagutvikling og forskning. I dette ligger et kontinuerlig arbeid rettet mot å forankre undervisning og kurs vi holder i evidensbasert, moderne medisin. En av grunnpilarene i et moderne helsevesen er forskning. Medisinen slik vi kjenner den er vokst fram av iherdig forskningsarbeid utført av våre forgjengere, og Tromsø har spesielt vært et senter for prehospital akuttmedisinsk forskning i Norge og verden.

Bli medlem