113tams@gmail.com

Akuttkurset

Akuttkurset UiT

Hver vår arrangeres akuttkurset for 4.klasse på medisinstudiet.

Akuttkurset er timeplanfestet og går over fire uker med intensiv undervisning. I tillegg til all den akuttmedisinske teorien i form av forelesninger skal studentene i løpet av dette kurset mestre en rekke praktiske ferdigheter,  deriblant basale ferdigheter (pvk, BHLR, intubasjon og luftveishåndtering), intraossøs infusjon (I.O.), katastrofehåndtering, teamtrening, håndtering av akutt sykt barn og AHLR. 

Dyktige nivå 3-instruktører holder store deler av denne praktiske undervisningen for studentene. Vi er veldig stolte av den tilliten UiT har gitt oss og jobber hardt for at vi skal fortsette å få gode tilbakemeldinger på PKU´ene vi holder.

Nord-Norge på mange måter både et utfordrende og interessant område, som krever stor grad av selvstendighet hos legene som arbeider her. Det er ofte langt mellom folk og sykehus, i tillegg til at muligheten for transport store deler av året er begrenset. Det er derfor et særlig behov for at legene som arbeider i dette området fungerer godt både selvstendig og i team, i tillegg til at de må besitte en solid akuttmedisinsk kunnskap. Derfor jobber vi hardt for at akuttkurset skal forbli like bra og med en stor andel trening på praktiske ferdigheter.