113tams@gmail.com

Instruktørstigen

TAMS – Instruktørstige

Hensikten med instruktørstigen til TAMS er å sikre dyktige instruktører samt ha et progredierende faglig nivå for instruktørene underveis i studietida.

Instruktørstigen er bygget opp for at våre instruktører skal tilegne seg faglig oppdatert kompetanse som instruktør i førstehjelp og akuttmedisin. TAMS sin utdanningsstige vil ikke gi en formell akuttmedisinsk kompetanse, men vil være et solid fundament å bygge videre på uansett om man skal bli fastlege eller anestesilege.

Gjennom å tilby dette utdanningsløpet til våre medlemmer ønsker vi å gi et solid faglig fundament i praktisk akuttmedisin. Instruktørstigen bygger på vårt mantra om at den beste måten å lære, og opprettholde praktisk akuttmedisinske-ferdigheter er ved å være instruktør. Modellen gir dessuten god kunnskapsflyt blant medlemmer og fremtidige kolleger, samt at instruktørene er i stand til å videreformidle denne kunnskapen til resten av befolkningen.  Slik håper vi at våre medlemmer ikke bare blir gode helsearbeidere, men også bidrar til å øke førstehjelpskompetansen til lekfolk.

TAMS-underviser (nivå 1)
Utdanningskrav:

 • Være medisin- eller odontologistudent
 • Gjennomført førstehjelpsuka
 • Gjennomført instruktøropplæring nivå 1 i regi av TAMS
 • Godkjent av TAMS-styremedlem

TAMS-foreleser (nivå 2)
Utdanningskrav:

 • Være medisinstudent på 2.året eller høyere
 • Gjennomført instruktøropplæring nivå 1 i regi av TAMS
 • Gjennomført instruktøropplæring nivå 2 i regi av TAMS
 • Vært foreleser på 2 ekstern-undervisninger inneværende år
 • Vært instruktør på 2 av TAMS sine workshops i DHLR, luftveishåndtering, venekanylering/infusjon, primærundersøkelse, monitorering eller case-øving.
 • Godkjent av TAMS undervisningsansvarlig

TAMS AHLR- utøver (nivå 3a)
Utdanningskrav:

 • Være medisinstudent på 2. året eller høyere
 • Godkjent TAMS-foreleser (nivå-2)
 • Utdannet AHLR-utøver (NRR)
 • Godkjent av TAMS fag og forskningsansvarlig

TAMS AHLR-instruktør (nivå 3b)
Utdanningskrav:

 • Være medisinstudent på 3. året eller høyere
 • Godkjent TAMS-foreleser (nivå-2)
 • Hospitert sammen med AHLR-instruktør på AHLR-utøverkurs
 • Utdannet AHLR-utøver (NRR)
 • Utdannet AHLR-instruktør (NRR)
 • Godkjent av TAMS fag og forskningsansvarlig

Tillegg

Å være gruppeunderviser på førstehjelpsuka teller som to undervisninger.

Ved særlig spesiell kompetanse fra tidligere jobb kan man søke om å hoppe over trinn i TAMS sin instruktørstige. Slik godkjenning krever enighet mellom TAMS leder, fag og forsknings- og undervisningsansvarlig, og gis som utgangspunkt ikke.

Forandring av instruktørstigen krever flertallsavgjørelse i TAMS-styret.