113tams@gmail.com

Instruktørstigen/kurs/workshop

Denne siden er for betalende medlemmer og kursene er tiltenkt TAMS medlemmer.

TAMS – Instruktørstige

Hensikten med instruktørstigen til TAMS er å sikre dyktige instruktører samt ha et progredierende faglig nivå for instruktørene underveis i studietida.

Instruktørstigen er bygget opp for at våre instruktører skal tilegne seg faglig oppdatert kompetanse som instruktør i førstehjelp og akuttmedisin. TAMS sin utdanningsstige vil ikke gi en formell akuttmedisinsk kompetanse, men vil være et solid fundament å bygge videre på uansett om man skal bli fastlege eller anestesilege.

Gjennom å tilby dette utdanningsløpet til våre medlemmer ønsker vi å gi et solid faglig fundament i praktisk akuttmedisin. Instruktørstigen bygger på vårt mantra om at den beste måten å lære, og opprettholde praktisk akuttmedisinske-ferdigheter er ved å være instruktør. Modellen gir dessuten god kunnskapsflyt blant medlemmer og fremtidige kolleger, samt at instruktørene er i stand til å videreformidle denne kunnskapen til resten av befolkningen. Slik håper vi at våre medlemmer ikke bare blir gode helsearbeidere, men også bidrar til å øke førstehjelpskompetansen til lekfolk.

For mer informasjon rundt de enkelte nivåene trykk på boksene nedenfor.

Tillegg

Å være gruppeunderviser på førstehjelpsuka teller som to undervisninger.

Ved særlig spesiell kompetanse fra tidligere jobb kan man søke om å hoppe over trinn i TAMS sin instruktørstige. Slik godkjenning krever enighet mellom TAMS leder, fag og forsknings- og undervisningsansvarlig, og gis som utgangspunkt ikke.

Forandring av instruktørstigen krever flertallsavgjørelse i TAMS-styret.

Nivå 1 - Instruktør (1. - 2. klasse)

TAMS-underviser (nivå 1)

Å være N1-instruktør hos TAMS innebærer å kunne undervise i basal førstehjelp. Ved endt kurs er deltageren kompetent til å kunne undervise i Plan BLÅST for lekfolk og andre studenter. Det er også et krav for å kunne gå videre på instruktørstigen vår.

Det er også mulig å ta foreleser kurs som gjør at du har høyere prioritet til undervisning ved mangel på forelesere.

Utdanningskrav:

– Være medisin- eller odontologistudent
– Gjennomført førstehjelpsuka
– Gjennomført instruktøropplæring nivå 1 i regi av TAMS
– Godkjent av TAMS-styremedlem

Nivå 2 - Instruktør (2. - 3. klasse)

TAMS-underviser (nivå 2)

Nivå 2 kurset foregår over en helg om høsten vanligvis oktober og øker kunnskapen til medlemmene som har tatt nivå 1. Under helgen går vi gjennom teori og mye praktisk trening innenfor temaene; DHLR (hjerte-lunge-redning med hjertestarter), traumeundersøkelse (ABCDE) og luftvegshåndtering. Etter endt kurs er deltageren kompetent til å kunne undervise i disse temaene og har mulighet til å være instruktør under workshops som TAMS arrangerer.

Vi har kapasitet til å lære opp 20 – 30 nye nivå 2 instruktører. For å sikre deg plass hvis engasjement og delta i TAMS sine undervisninger og kurs.

Utdanningskrav:

– Være medisinstudent på 2.året eller høyere
– Gjennomført instruktøropplæring nivå 1 i regi av TAMS
– Gjennomført instruktøropplæring nivå 2 i regi av TAMS
– Vært instruktør på 1 av TAMS sine workshops i DHLR, luftveishåndtering eller primærundersøkelse.
– Godkjent av TAMS undervisningsansvarlig

Nivå 3 - AHLR instruktør (4. klasse)

TAMS AHLR-instruktør (nivå 3c)

Dette kurset innebærer å være NRR godkjent instruktør i AHLR, se mer om AHLR over. Ved endt kurs har deltakerne mulighet å være instruktør i AHLR privat og for 4. året under deres akuttkurs!

Utdanningskrav:

– Være medisinstudent på 4. året eller høyere
– Godkjent TAMS-foreleser (nivå-2)
– Utdannet AHLR-utøver (NRR)
– Utdannet AHLR-instruktør (NRR)
– Godkjent av TAMS fag og forskningsansvarlig

Workshops

TAMS har workshops i DHLR, traumeundersøkelse og luftveishåndtering. Her vil fokuset være praktisk øving i de respektive temaene. Alle har en varighet på 2-3 timer. Her vil utdannede N2-instruktører være med å veilede deltakerne slik at de kan mestre de ulike ferdighetene. Disse passer for 1. – 2. klasse men alle medlemmer av TAMS er hjertelig velkommen. Optimalt prøver TAMS-styret og arrangere alle workshoppene før jul minst 1 gang, dette skjer etter de nye N2-instruktører er utdannet.

DHLR - HLR med hjertestarter

DHLR – HLR med defibrillator. Kurset innebærer å bli trygg på bruken av halvautomatisk hjertestarter ved en hjertestans. Her vil deltakerne få en kort forelesning i fysiologi, behandling og faresignaler ved hjertestans. Mye av kurset vil være praktisk øving i å bruke en hjertestarter med caser. Kurset er åpent for alle TAMS-medlemmer som har betalt livsstidsmedlemskap eller medlemskontingent dette skoleåret. Passer bra for alle år.

Traumeundersøkelse/ABCDE

En traumeundersøkelse eller en primærundersøkelse er en undersøkelsesrekkefølge som først blir gjort på en pasient. Den består av 5 bokstaver ABCDE; A – Airways, B – breathing, C – circulation, D – disability, E – Expose/environment. Den er bygd opp slik at det skal være enkelt å identifisere kritiske skader raskt, i prioritert rekkefølge. Den gir også en strukturert måte å rapportere videre til annet helsepersonell. I dette kurset vil deltakerne få øvd masse på ABCDE slik at det sitter mer i fingrene, noe som er relevant for det meste av praksis etter studiet. Kurset er åpent for alle TAMS-medlemmer som har betalt livsstidsmedlemskap eller medlemskontingent dette skoleåret. Passer bra for alle.

Luftveishåndtering

Kurset er for å få en innføring av utstyr som brukes ved luftveishåndtering. I løpet av kurset er det en kort forelesning her gjennomgås viktigheten med luftveier og hvilket utstyr vi har. Det er 4 poster som rulleres hvor deltakerne får opplæring i O2-kolbe, svelgtube/pocketmaske, Maske-bag og iGEL. Postene vil ha N2-instruktør som vil lære bort korrekt bruk av utstyret. Kurset er åpent for alle TAMS-medlemmer som har betalt livsstidsmedlemskap eller medlemskontingent dette skoleåret. Passer bra for alle.

Skillskveld/kurs

TAMS arrangerer skillskveld i AHLR-utøverkurs, blodgass, I.O., skade sminking og casetrening. Her vil deltakerne lære seg å mestre flere ferdigheter. Til forskjell fra workshops er skillskveld hovedsakelig ment for de eldre kullene (3. klasse ->), men det utøves skjønn i forhold til tidligere erfaring av den enkelte. Her vil det være spesielt utdanna instruktører/fasilitatorer som veileder deltakerne. Dette kan være leger, ambulansearbeidere eller andre erfarne TAMS’ere. For mer info trykk nedenfor. Sminkekurs er et unntak og kan gis til alle.

AHLR utøverkurs (3. - 4. klasse)

TAMS AHLR- utøver

I AHLR-utøver kurset skal deltakerne lære seg avansert hjerte-lungeredning (AHLR) som er avansert medisinsk behandling som primært skal utføres av helsepersonell med tilstrekkelig grunnkompetanse til å vurdere luftveishåndtering, medikamentell behandling og akutt diagnostikk, samt etiske og juridiske forhold ved gjenopplivingsforsøk på mennesker med hjertestans. Kurset varer i 2 dager i tillegg skal deltakerne gjøre en E-læring som tar ca. 2-3 timer.
Ved endt kurs vil deltakerne kunne bli NRR-godkjente AHLR-utøvere. les mer om NRR her.

Utdanningskrav:

– Være medisinstudent på 3. året eller høyere
– Godkjent TAMS-underviser (nivå-2)
– Utdannet AHLR-utøver (NRR)
– Godkjent av TAMS fag og forskningsansvarlig