113tams@gmail.com

Førstehjelpskurs

Førstehjelpskurs

Tromsø akuttmedisinske studentforening (TAMS) tilbyr kurs i livreddende førstehjelp. Vi har god erfaring med undervisning av skoleelever, bedrifter og foreninger. Instruktørene
er medisinstudenter som har gjennomgått vårt instruktørkurs. Foreningen
har god erfaring og instruktørene er kunnskapsrike og engasjerte. Vårt kurskonsept baserer seg på korte (10-15 min) seanser med forelesning før vi går ut i små grupper for å øve. Hver gruppe har to grupper og få deltakere slik at alle kan føle seg trygge og få konkrete tilbakemeldinger.

Alle våre kurs har evidensbasert innhold og pedagogikk. Kursene evalueres med jevne mellomrom og er oppdatert på de nyeste nasjonale retningslinjer. Teamtrening skjer i all hovedsak på levende modeller (øvrige kursdeltakere) fordi bred erfaring og forskning har vist at realistisk scenarietrening med direkte feedback til deltakerne gir best læringsutbytte. Vi har valgt en kombinasjon av ‘levende modeller’ og Anne-dukker for best mulig realisme og læringsutbytte.  I en reell situasjon møter en virkelige mennesker og vi mener og har erfart at det er svært nyttig å allerede ha brutt terskelen det er å ta i, undersøke og utføre førstehjelp et ‘ekte’ menneske. Derfor råder og motiverer vi kursdeltakerne til øving på hverandre, men har i tillegg alltid med Anne-dukker.

I all hovedsak har vi to kurspakker:

PLAN BLÅ-KURSET KURS I BASAL LIVREDDENDE FØRSTEHJELP

Plan BLÅ-kurset er vårt standardkurs som har bred og god erfaring over flere år.

Kursdeltakerne lærer Plan BLÅ som er en enkel handlingsregel som fungerer i alle livstruende situasjoner og gjør kursdeltakerne trygge som førstehjelpere. Kurset passer for ulike grupper som skoler, idrettslag og bedrifter. Kurset inneholder i tillegg til plan BLÅ følgende momenter:  
– Plan BLÅ: Handlingsregel for å undersøke bevissthet, luftveier og åndedrett
– Hjerte-lunge-redning (BHLR)
– Plan BLÅST: Blødningskontroll og hvordan unngå nedkjøling
– Pustevansker ved sykdom eller fremmedlegeme i hals
– Varseltegn på hjerteinfarkt og hjerneslag: gjenkjennelse av symptomer

Kursvarighet er 6 timer, med mulighet for å komprimere kurset.

KURS I BRUK AV HJERTESTARTER

Hjertestarterkurset er et kurs i bruk av hjertestartere slik man finner rundt om på skoler, kjøpesenter og andre offentlige plasser.

Kursinnholdet baserer seg på tiltak ved hjertestans. Kursdeltakerne lærer hvordan oppdage hjertestans, hjerte-lunge-redning og hvordan man bruker hjertestarteren. Kurset passer for de som allerede kan hjerte-lunge-redning eller for helt nye førstehjelpere.

Kurset inneholder følgende momenter:  

  • Plan BLÅ: Handlingsregel for å undersøke bevissthet, luftveier og åndedrett
  • Hjerte-lunge-redning
  • Hjerte-lunge-redning m/ bruk av defibrillator.

Pris:

I all hovedsak er kurs for skoler gratis.

TAMS er en ideell organisasjon med dugnadsbasert aktivitet. For å dekke opp for kursmateriell, instruktørutdannelse og andre driftskostnader tar foreningen honorar som ligger under markedspris fra andre foreninger og bedrifter.

Kursene koster veiledende 350,- pr. kursdeltaker.