113tams@gmail.com

Fagforskning

Tromsø Akuttmedisinske Studentforening (TAMS) har et stort fokus på
fagutvikling og forskning. I dette ligger et kontinuerlig arbeid rettet mot å
forankre undervisning og kurs vi holder i evidensbasert, moderne medisin. En av
grunnpilarene i et moderne helsevesen er forskning. Medisinen slik vi kjenner
den er vokst fram av iherdig forskningsarbeid utført av våre forgjengere, og
Tromsø har spesielt vært et senter for prehospital akuttmedisinsk forskning i
Norge og verden.
Vi løser vårt fag- og forskningsoppdrag på følgende måte:

Fagutvikling:

TAMS avholder gjennom året en rekke kurs og workshops innenfor avanserte
akuttmedisinske prosedyrer. Dette krever at vi er tro mot gjeldende
retningslinjer og prosedyrer. For å sikre kvaliteten i undervisningen vi gir, har
foreningen et eget styreverv med fagansvar. Fagansvarlig har et overordnet
ansvar for å sikre integriteten i kursene vi kjører, og skal tilrettelegge for at sågar
kursdeltakere som instruktører skal ha tilgang på det siste fra det
akuttmedisinske fagområdet.

Forskning:

TAMS ønsker å være en formidler av kunnskap både inn og ut av foreningen. I
dette ligger at vi ønsker å tilby våre medlemmer tilgang på, men også ferdigheter
i moderne vitenskapelig arbeid. Vi jobber kontinuerlig for å formidle kontakt
med potensielle masteroppgaveveiledere, og således også veiledere for
eventuelle selvstendige forskningsprosjekt. Det er også et viktig poeng å
stimulere til bruk , samt evne til å håndtere kunnskap på en trygg og strukturert
måte. Vi benytter systematisk oppdaterte forskningsartikler og guidelines i vår
undervisning, slik at våre medlemmer blir vant til å ta seg fram i jungelen av
tilgjengelig kunnskap. I tillegg forsøker vi å legge opp til at våre medlemmer kan
delta på konferanser, og sågar holde selvstendige foredrag for små og store
forsamlinger.