113tams@gmail.com

Førstehjelpsuka

Førstehjelpsuka

En av de første ukene på medisinstudiet er satt av til førstehjelpsopplæring for førsteklassen
på medisin og odontologi. Under førstehjelpsuka blir studentene lært opp i basal, livreddende førstehjelp, og de blir gjennomgående testet på sine nye tilegnede førstehjelpskunnskaper. De lærer blant annet hvordan man kan konstatere om en person er livløs eller ikke, hvordan utføre korrekt hjerte-lunge- redning, samt andre ferdigheter som blødningskontroll, oppvarming av hypoterme pasienter og hvilke tegn man kan se etter hos pasienter med hjerteinfarkt og hjerneslag. I løpet av denne uka lærer studentene også å bli trygg på seg selv i akutte situasjoner og hvordan arbeide i team, og de aller fleste opplever en svært bratt læringskurve.

På den siste dagen blir studentene testet i ulike akutte scenarioer, hvor de kan bruke det de har lært.
Førstehjelpsuka er en uke utenom det vanlige, hvor det legges vekt på viktigheten av praktisk øving og repetisjon. TAMS er involvert i planleggingen og gjennomføringen av
førstehjelpsuka, og stiller blant annet med førstehjelpsinstruktører til de praktiske
øvingsdelene. Disse instruktørene er medisin- og odontologistudenter på andre studieår. De
gikk gjennom det samme kurset året før, og har blitt opplært til å kunne lære førstehjelp
videre på best mulig måte. De ivrigste instruktørene som har vært på flest ekstern-undervisninger og bidratt mest til TAMS blir valgt til å være instruktør.

I 2018 vant TAMS sammen med våre mentorer Mads Gilbert og Knut Fredriksen UiT sin undervisningspris for førstehjepsuka.