113tams@gmail.com

Førstehjelpsuka

Førstehjelpsuka

En av de første ukene på medisinstudiet er satt av til førstehjelpsopplæring for førsteklassen
på medisin og odontologi. Under førstehjelpsuka blir studentene lært opp i basal, livreddende
førstehjelp, og de blir gjennomgående testet på sine nye tilegnede førstehjelpskunnskaper. De
lærer blant annet hvordan man kan konstatere om en person er livløs eller ikke, hvordan
utføre korrekt hjerte-lunge- redning, samt andre ferdigheter som blødningskontroll,
oppvarming av hypoterme pasienter og hvordan man kan konstatere hjerteinfarkt og
hjerneslag. I løpet av denne uka lærer studentene også å bli trygg på seg selv i akutte
situasjoner og hvordan arbeide i team, og de aller fleste opplever en svært bratt læringskurve.
På den siste dagen blir studentene testet i ulike akutte scenarioer, hvor de kan bruke det de har
lært.
Førstehjelpsuka er en uke utenom det vanlige, hvor det legges vekt på viktigheten av praktisk
øving og repetisjon. TAMS er involvert i planleggingen og gjennomføringen av
førstehjelpsuka, og stiller blant annet med førstehjelpsinstruktører til de praktiske
øvingsdelene. Disse instruktørene er medisin- og odontologistudenter på andre studieår. De
gikk gjennom det samme kurset året før, og har blitt opplært til å kunne lære førstehjelp
videre på best mulig måte.