113tams@gmail.com

Nyheter

6 sep 2022

Generalforsamling 2022

/
Posted By
/
Comments0

Kjære medlem,

Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling for Tromsø Akuttmedisinske Studentforening (TAMS) den 19. September 2022 klokken 16.30.

Generalforsamlingen blir å skje på Aud Cerebellum på plan 9, MH2.

På generalforsamlingen skal det legges frem beretning om året som har gått, regnskap og budsjett for kommende år. Som medlem kan du fremme forslag eller saker du ønsker at generalforsamlingen skal ta stilling til. Dersom du har tillegg til dagsorden eller forslag til endring, må disse være lederen i hende senest 12. september 2020.

Ønsker du å stille til verv i styret kan du sende en mail med info om deg selv og vervet du ønsker å søke på til tamsvalg@gmail.com innen 12. september. OBS! For MK21 og MK22 er fristen torsdag 15. september. Du kan også stille til valg direkte på generalforsamlingen uten å ha søkt eller blitt innstilt av valgkomiteen! 

For å vite mer om hvilke verv du kan søke på og hva de ulike vervene innebærer kan du lese gjennom vervbeskrivelse.

Vervbeskrivelse og innkalling har alle betalende medlemmer blitt tilsendt på epost, om du ikke har mottatt denne eposten, sjekk om du har betalt medlemsavgift for året 2022/2023, om dette er tilfellet ta kontakt med oss på 113tams@gmail.com

Dagsorden:

1) Godkjenning av innkalling
2) Valg av møteleder og referent
3) Lederens beretning
4) Framlegging av regnskap og neste års budsjett
5) Evaluering av nytt styreverv
7) Behandling av innkomne forslag
8) Valg av tellekorps
9) Valg av styre: Rekkefølge for valg: Leder, nestleder organisatorisk, nestleder undervisning, nestleder fag og forskning, kasserer og styremedlemmer.
10) Valg av valgkomité: Rekkefølge for valg: Leder for valgkomité, komitémedlemmer, vara.
11) Eventuelt

Skulle det være spørsmål kan du ta kontakt med styret på:
113tams@gmail.com, eller leder direkte på fridaheibergj@gmail.com

Håper å se deg der!

Vennlig hilsen
Frida Heiberg Johansen
Leder TAMS

Leave a Reply