InstructorTAMS Styret
TypeOnsite Course
Datemar 11, 2023
Time09:00-13:00
PlaceFOSS
Seat6/12
PriceFree

Årets kuleste begivenhet nærmer seg med stormskritt – det er nå straks tid for å drifte Distriktssykehuset! Her skal medisin-, paramedisin- og sykepleierstudenter bemanne et simulert lokalsykehus, samt ambulansetjenesten i distrikts-Nordnorge.

Totalt vil det være 4 medisinstudenter i innsats prehospitalt. Disse vil jobbe i team bestående av en medisinstudenter og en paramedisinstudent.

5. og 6. klassinger har muligheten til å jobbe intrahospitalt. Egen påmelding for disse er ute.

AMK vil over radio gi ambulansetjenesten oppdrag på ulike skadesteder. Hver ambulanse må da rykke ut fra lokalsykehuset til de respektive skadestedene. Pasientene må undersøkes og behandles. I tillegg må ambulansepersonellet dokumentere hva de finner og hva de har gjort. Pasientene rapporteres deretter inn til AMK og overleveres videre til det lokale sykehuset. Der står de lokale turnuslegene (5.-6.-klassingene) og venter i spenning sammen med dyktige sykepleiere (sykepleierstudenter).

I akuttmottaket på lokalsykehuset tildeles hver pasient en behandlingsansvarlig lege. Rapport overleveres fra ambulansen til sykehuspersonalet både muntlig og skriftlig. Deretter utredes og behandles pasientene av legene på sykehuset etter hvert som de ankommer. Etter rapport er det altså bare å klargjøre seg for å bli tildelt nye oppdrag.

Hvert team får fire caser hver i løpet av dagen. Du som deltakerne vil bli briefet godt i forkant av casene, og få tilbakemeldinger av veilederne etter casene. Veilederne vil være erfarne tamsere, paramedisinere og leger.

Dette kan bli en travel dag på sykehuset, og det er derfor viktig med god organisering av teamet.

TAMS håper så mange som mulig har lyst til å være med å bemanne Distriktssykehuset. For deg i 3.- og 4.-klasse er Distriktssykehuset en ypperlig mulighet for å få prøve seg som ambulansepersonell for en dag! Her får man virkelig utviklet sin akuttmedisinske kompetanse.

 

Øvelsen tar totalt ca. 4 timer.

Dato: 11. 03. 22

Tid: 09.00 – ca. 13.00

Sted: FOSS

For hvem: Alle TAMS-medlemmer 3.-4. klasse (det er 4 plasser og 8 i reserve)

Dersom det er stor pågang vil vi først prioritere 4. klasse, så 3. Fra og med 1. mars åpner vi for at også 4. klasse kan melde seg intrahospitalt (se egen påmelding). Aktive TAMSere vil også bli prioritert.

Gi beskjed dersom du har noen spørsmål!

Leave a Reply