InstructorTAMS Styret
TypeOnsite Course
Datemar 11, 2023
Time0900-1300
PlaceFOSS
Seat1/16
PriceFree

Det er duket for Distriktssykehuset! Her skal medisin-, paramedisin- og sykepleierstudenter bemanne et oppdiktet lokalsykehus, samt ambulansetjenesten i distriktet.

Totalt vil det være opptil 8 sykepleiestudenter i innsats intrahospitalt. Disse vil jobbe i team bestående av to medisinstudenter og en til to sykepleiere.

AMK vil over radio gi ambulansetjenesten oppdrag på ulike skadesteder. Hver ambulanse må da rykke ut fra lokalsykehuset til de respektive skadestedene. Pasientene må undersøkes og behandles. I tillegg må ambulansepersonellet dokumentere hva de finner og hva de har gjort. Pasientene rapporteres deretter inn til AMK og overleveres videre til det lokale sykehuset. Der står de lokale turnuslegene og venter i spenning sammen med dyktige sykepleiere.

I akuttmottaket på lokalsykehuset tildeles hver pasient en behandlingsansvarlig lege. Rapport overleveres fra ambulansen til sykehuspersonalet både muntlig og skriftlig. Deretter utredes og behandles pasientene av legene på sykehuset etter hvert som de ankommer. Når behandlingsansvarlig lege anser pasienten som ferdig utredet og tilstrekkelig behandlet er det bare å vente på ny pasient i akuttmottaket.

Hvert team får fire caser hver i løpet av dagen. Du som deltaker vil bli briefet godt i forkant av casene, og få tilbakemeldinger av veiledere etter casene. Veilederne vil være erfarne tamsere og paramedisinere prehospitalt, samt ferdigutdannede leger intrahospitalt.

Dette kan bli en travel dag på sykehuset, og det er derfor viktig med god organisering av teamet.

TAMS håper så mange som mulig vil hjelpe oss med å bemanne Distriktssykehuset. Siden vi har leger som veiledere intrahospitalt, ønsker vi spesielt høyere kull velkommen her! Dette er en ypperlig mulighet til å få prøve seg som et team i et akuttmottak!

 

Øvelsen tar totalt ca. 4 timer. I tillegg vil det være intro og avsluttende oppsummering.

Dato: 11.03.23

Tid: 09.00 – ca. 13.00

Sted: FOSS

For hvem: Sykepleie 2. og 3. år.

Dersom det er stor pågang vil vi først prioritere 3. klasse, deretter 2.

Leave a Reply