InstructorTAMS Styret
TypeOnsite Course
Datefeb 11, 2023 - feb 11, 2023
PlaceFOSS
Seat5/11
PriceFree
Buy NowBook Now

Da er det duket for Distriktsykehuset 2023! Her skal medisin-, paramedisin- og sykepleierstudenter bemanne et oppdiktet lokalsykehus, samt ambulansetjenesten i distrikts-Nordnorge.

AMK vil over radio gi ambulansetjenesten oppdrag på ulike skadesteder. Hver ambulanse må da rykke ut fra lokalsykehuset til de respektive skadestedene. Pasientene må undersøkes og behandles. I tillegg må ambulansepersonellet dokumentere hva de finner og hva de har gjort. Pasientene rapporteres deretter inn til AMK og overleveres videre til det lokale sykehuset. Der står de lokale turnuslegene og venter i spenning sammen med dyktige sykepleiere.

I akuttmottaket på lokalsykehuset tildeles hver pasient en behandlingsansvarlig lege. Rapport overleveres fra ambulansen til sykehuspersonalet både muntlig og skriftlig. Deretter utredes og behandles pasientene av legene på sykehuset etter hvert som de ankommer. Når behandlingsansvarlig lege anser pasienten som ferdig utredet og tilstrekkelig behandlet er det bare å vente på ny pasient i akuttmottaket.

Som markør spiller du pasient. Du får en sykehistorie og blir godt briefet i forkant. Dette er en artig og unik måte å få se og lære hva som skjer pre- og intrahospitalt i en akuttsituasjon! Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å være med som markør.

Øvelsen tar totalt ca. 4 timer.

 

Hvor: FOSS

Når: Lørdag 11. mars kl. ca. 09 – 13

For hvem: Alle TAMS-medlemmer (8 plasser & 3 i reserve)

Mer info kommer på mail!

Vi gleder oss!

Leave a Reply