113tams@gmail.com

Nyheter

28 aug 2020

Generalforsamling 2020

//
Comments0

Kjære medlem,

Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling for Tromsø Akuttmedisinske Studentforening (TAMS) den 17. September 2020 klokken 16.30.

Vi håper å få avholdt generalforsamlingen på MH-bygget, og er i dialog med universitetet for å få arrangert dette på en sikker måte. Vi vil derfor gi beskjed når dette er avklart. Det er mulig vi må benytte oss av en digital løsning. 

På generalforsamlingen skal det legges frem beretning om året som har gått, regnskap og budsjett for kommende år. Som medlem kan du fremme forslag eller saker du ønsker at generalforsamlingen skal ta stilling til. Dersom du har tillegg til dagsorden eller forslag til endring, må disse være lederen i hende senest 10. september 2020.

Ønsker du å stille til verv i styret kan du sende en mail med info om deg selv og vervet du ønsker å søke på til tamsvalg@gmail.com innen 10. september. Du kan også stille til valg direkte på generalforsamlingen uten å ha søkt eller blitt innstilt av valgkomiteen! 

For å vite mer om hvilke verv du kan søke på og hva de ulike vervene innebærer kan du lese gjennom vervbeskrivelse.

Vervbeskrivelse og innkalling har alle betalende medlemmer blitt tilsendt på epost, om du ikke har mottatt denne eposten, sjekk om du har betalt medlemsavgift for året 2020/2021, om dette er tilfellet ta kontakt med oss på 113tams@gmail.com

Dagsorden:

1) Godkjenning av innkalling
2) Valg av møteleder og referent
3) Lederens beretning
4) Framlegging av regnskap og neste års budsjett
5) Evaluering av nytt styreverv
7) Behandling av innkomne forslag
8) Valg av tellekorps
9) Valg av styre: Rekkefølge for valg: Leder, nestleder organisatorisk, nestleder undervisning, nestleder fag og forskning, kasserer og styremedlemmer.
10) Valg av valgkomité: Rekkefølge for valg: Leder for valgkomité, komitémedlemmer, vara.
11) Eventuelt

Skulle det være spørsmål kan du ta kontakt med styret på:
113tams@gmail.com, eller leder direkte på vilde.markussen@gmail.com

Håper å se deg der!

Vennlig hilsen
Vilde K. Markussen
Leder TAMS

Leave a Reply