113tams@gmail.com

Nyheter

10 apr 2018

Akuttkurset 2018

/
Posted By
/
Comments0

3. april gikk startskuddet for årets Akuttkurs ved Universitetet i Tromsø (UiT). Akuttkurset går over fire uker, og er lagt til 4. studieår for medisinstudentene i Tromsø. Undervisningen på dette kurset er intensiv. I tillegg til all den akuttmedisinske teorien skal elevene i løpet av dette kurset mestre en rekke praktiske ferdigheter, deriblant basale ferdigheter (pvk, BHLR, intubasjon og luftveishåndtering), intraossøs infusjon (I.O.), katastrofehåndtering, teamtrening, håndtering av akutt sykt barn og AHLR. Dyktige instruktører fra Tromsø akuttmedisinske studentforening (TAMS) har fått tillit til å holde deler av denne praktiske undervisningen for studentene.

 

Nord-Norge på mange måter både et utfordrende og interessant område, som krever stor grad av selvstendighet hos legene som arbeider her. Det er ofte langt imellom folk og sykehus, i tillegg til at muligheten for transport store deler av året er begrenset. Det er derfor et særlig behov for at legene som arbeider i dette området fungerer godt både selvstendig og i team, i tillegg til at de må besitte en solid akuttmedisinsk kunnskap.

 

Kurset avsluttes med en uke katastrofemedisin. Her får studentene viktig opplæring i katastrofehåndtering, og legens rolle i en katastrofesituasjon. Ved en katastrofe er det mange instanser som aktiveres, og samarbeidet mellom dem er avgjørende for utfallet av innsatsen. Dette får studentene virkelig kjenne på kursets siste dag hvor de får overført alt de har lært til praksis gjennom en storskala beredskapsøvelse.

 

Leave a Reply