113tams@gmail.com

Nyheter

22 okt 2018

TAMS-foredrag fylte Aud Cerebrum

/
Posted By
/
Comments0

Torsdag 11. oktober arrangerte TAMS foredrag om krisehåndteringen 22. juli med Joakim Jørgensen fra Oslo Universitetssykehus. Foredraget vakte stor interesse mange blant studenter fra de ulike helsefaglige studieretningene ved UiT, og med et oppmøte på hele 240 stk ble Aud Cerebrum noe overfylt en torsdag ettermiddag. Jørgensen holdt et inspirerende foredrag, og påpekte spesielt viktigheten av den praktiske treningen i forberedelsen av ulike akuttmedisinske scenarioer og kriser.

Vi vil spesielt takke Jørgensen for et fantastisk foredrag, og alle de som satt av tid til å delta på foredraget! En ekstra takk går også til Tromsø Bakeri som leverte boller og kantina på MH som stilte med kaffe.

Neste TAMS-foredrag blir allerede 6. november kl. 1630 i StoreAud på MH. TAMS besitter en traumecalling fra UNN. TAMS-medlemmer har muligheten til å booke callingen for å observere i traumemottaket. For å gå med callingen må du stille på foredrag med avdelingsoverlege på avdeling for hjerte/lunge/kar-kirurgi Knut E. Kjørstad. Der får du informasjon om bruk, booking og reglement. Mer info på link:

Foredrag Traumecalling, 6/11

Leave a Reply