113tams@gmail.com

Nyheter

9 mai 2019

OPPSUMMERING AV VÅREN

/
Posted By
/
Comments0

Et nytt semester går mot slutten og selv om en stressende eksamenstid står foran de fleste av oss tar vi oss tid til å mimre litt over våren vi har hatt. Siden jul har vi takket være våre fantastiske medlemmer og instruktører fått til så mye gøy!

På toppen troner førstehjelpsundervisningen hvor vi har hatt kurs for barneskoler og videregående skoler i Tromsø, hjemmetjenesten i byen, sykepleiere i Harstad og andre studieretninger på universitetet. I tillegg har vi jobbet videre med trenden å reise utenbys for å lære bort førstehjelp, og i midten av mars gikk turen til Svalbard for å holde kurs for skoleelever, ungdomsklubben og idrettslaget i Longyearbyen – sykt kult! Dette håper vi på å få gjort til en tradisjon 🙂

Før våren er omme vil TAMS ha undervist nesten 350 stk i basal førstehjelp, og DET er vi utrolig stolte av.

Innad i foreninga har vi utdannet nye utøvere i AHLR og fått gjennomført vellykkede workshops for medlemmene i luftveishåndtering, DHLR, traumeundersøkelse og – årets nyvinning – blodgass!

 

Som et av hjertebarna til TAMS ble Distriktssykehuset arrangert i midten av februar, med deltakere fra både sykepleie, medisin og paramedisin. Øvelsen er lagt opp i en prehospital del (for 1.-3.-klasse medisin- og paramedisinstudentene) og en intrahospital del (for sykepleie og de øvre kullene på medisin). Deltakerne deles inn i små grupper med hver sin veileder. Veilederne prehospitalt er gjerne eldre medisinstudenter med ambulanseerfaring og veilederne på sykehusdelen er leger fra UNN som alle brukes av fritiden sin på å gjøre øvelsen så bra som den er. En stor takk til alle veilederne, markører, andre frivillige og deltakere for innsatsen – denne øvelsen blir bare bedre og bedre, noe som gjenspeiles i de gode tilbakemeldingene. Det er vi veldig glade for!

I slutten av februar dro styret sammen med deler av neste års NAMS-komité til Bergen for å delta på årets NAMS – Norsk Akuttmedisinsk Studentforum. Dette er en samling for AMSene i både Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen som går på rundgang mellom byene. Årets samling fant altså sted i Bergen hvor vi utvekslet erfaringer og planer, deltok på casetrening og workshops og brukte tid på å bli kjent med våre fremtidige kolleger. NAMS 2020 er planlagt til TROMSØ og styret er allerede i gang med planleggingen for å gjøre dette til årets begivenhet! Det er fortsatt ledige plasser i styret (se tidligere innlegg: ”NAMS ”2020” for info om hvordan søke på verv!!!), men det vil også være mulig å delta som frivillig i crew-delen. Å delta på NAMS er utrolig morsomt og givende, og vi håper å få med så mange TAMSere som mulig i februar neste år!

 

Årets TAMS-sesong avrundes tradisjon tro med Akuttkurset, delemnet for akuttmedisin på fjerdeåret. Denne måneden innebærer mye jobb, men også mye gøy! I år som i fjor har TAMS vært med i planleggingen og gjennomføringa av store deler av kurset: blant annet ferdighetstrening i BHLR og I.O., AHLR-utøverkurs og den store katastrofeøvelsen hvor alle nødetatene i Tromsø by er involverte. Uten engasjerte instruktører fra TAMS hadde ikke dette vært mulig å gjennomføre – så til alle som deltok: utrolig bra jobba!

 

Ellers gjenstår det bare å si tusen takk til ALLE medlemmer, instruktører og ressurspersoner som har bidratt til å gjøre TAMS-året 18/19 til et begivenhetsrikt og morsomt år! Ønsker alle sammen lykke til med eksamenslesing og stresshåndtering (husk gode pauser), så sees vi til nye akuttmedisinske sprell i august!

 

Leave a Reply