113tams@gmail.com

Undervisning på Bardufoss

Posted on31 okt 2018
Comments0
Mandag 29. oktober holdt TAMS undervisning på Bardufoss. Det ble lært opp 75 elever i livreddende førstehjelp. De gjorde en kjempe god jobb under øvelsen og fikk vist fram det de hadde lært under kurset!   Tusen takk til de flinke instruktørene som var med!

Nivå 2-instruktørkurs

Posted on28 okt 2018
Comments0
Helgen 12.-14. oktober arrangerte TAMS årets instruktørkurs for nivå 2. Dette var en helg med mye kunnskap og mye øving, der 15 nye nivå 2-instruktører fullførte kurset på søndag med strålende resultater på kursprøven. Å være nivå 2-instruktør i TAMS innebærer å kunne holde workshops i luftveishåndtering, traumeundersøkelse og DHLR (hjerte-lunge-redning med bruk av hjertestarter). Allerede tirsdagen etter kurshelgen fikk de første ferske instruktørene prøve...
Les mer

TAMS-foredrag fylte Aud Cerebrum

Posted on22 okt 2018
Comments0
Torsdag 11. oktober arrangerte TAMS foredrag om krisehåndteringen 22. juli med Joakim Jørgensen fra Oslo Universitetssykehus. Foredraget vakte stor interesse mange blant studenter fra de ulike helsefaglige studieretningene ved UiT, og med et oppmøte på hele 240 stk ble Aud Cerebrum noe overfylt en torsdag ettermiddag. Jørgensen holdt et inspirerende foredrag, og påpekte spesielt viktigheten av den praktiske treningen i forberedelsen av ulike akuttmedisinske scenarioer...
Les mer

Foredrag Traumecalling, 6/11

Posted on10 okt 2018
Comments0
Nå har du mulighet til å observere i reelle traumemottak! TAMS disponerer en traumecalling som er programmert på lik linje med traumeteamet på UNN. Ved mobilisering av traumeteamet vil også vår calling varsles. Du har muligheten til å booke callingen for å observere i traumemottaket. For å gå med callingen må du stille på foredrag med avdelingsoverlege på avdeling for hjerte/lunge/kar-kirurgi Knut E. Kjørstad. Der...
Les mer

Generalforsamling 2018

Posted on27 sep 2018
Comments0
Generalforsamling-referat Årets generalforsamlingen ble avholdt tirsdag 25. september, og markerte den offisielle starten på det nye TAMS-året. Under generalforsamlingen ble medlemmene informert om foreningens aktiviteter i året som har gått, og satte rammene for styret det kommende året. Generalforsamlingen vedtok at det som et prøveprosjekt skulle dannes ett nytt styremeldemsverv, som skulle ha særlig fokus på å bedre foreningens tilbud for høyere kull. Det ble...
Les mer

Nye N1-Instuktører

Posted on24 sep 2018
Comments0
Nytt år betyr nye førsteklassinger, som betyr nye N1-instruktører i TAMS! På fredag ble ferske TAMSere utdannet til N1-instruktører i livreddende førstehjelp. På lørdag fikk 24 av disse også en ekstra opplæring som forelesere. Livreddende førstehjelp er alle tiltak man gjør for å holde en person i live til ambulanse og lege kommer til stedet, og er noe alle kan lære! Det kommende året vil...
Les mer