113tams@gmail.com

TAMS-foredrag fylte Aud Cerebrum

Posted on22 okt 2018
Comments0
Torsdag 11. oktober arrangerte TAMS foredrag om krisehåndteringen 22. juli med Joakim Jørgensen fra Oslo Universitetssykehus. Foredraget vakte stor interesse mange blant studenter fra de ulike helsefaglige studieretningene ved UiT, og med et oppmøte på hele 240 stk ble Aud Cerebrum noe overfylt en torsdag ettermiddag. Jørgensen holdt et inspirerende foredrag, og påpekte spesielt viktigheten av den praktiske treningen i forberedelsen av ulike akuttmedisinske scenarioer...
Les mer

Foredrag Traumecalling, 6/11

Posted on10 okt 2018
Comments1
Nå har du mulighet til å observere i reelle traumemottak! TAMS disponerer en traumecalling som er programmert på lik linje med traumeteamet på UNN. Ved mobilisering av traumeteamet vil også vår calling varsles. Du har muligheten til å booke callingen for å observere i traumemottaket. For å gå med callingen må du stille på foredrag med avdelingsoverlege på avdeling for hjerte/lunge/kar-kirurgi Knut E. Kjørstad. Der...
Les mer

Generalforsamling 2018

Posted on27 sep 2018
Comments0
Generalforsamling-referat Årets generalforsamlingen ble avholdt tirsdag 25. september, og markerte den offisielle starten på det nye TAMS-året. Under generalforsamlingen ble medlemmene informert om foreningens aktiviteter i året som har gått, og satte rammene for styret det kommende året. Generalforsamlingen vedtok at det som et prøveprosjekt skulle dannes ett nytt styremeldemsverv, som skulle ha særlig fokus på å bedre foreningens tilbud for høyere kull. Det ble...
Les mer

Nye N1-Instuktører

Posted on24 sep 2018
Comments0
Nytt år betyr nye førsteklassinger, som betyr nye N1-instruktører i TAMS! På fredag ble ferske TAMSere utdannet til N1-instruktører i livreddende førstehjelp. På lørdag fikk 24 av disse også en ekstra opplæring som forelesere. Livreddende førstehjelp er alle tiltak man gjør for å holde en person i live til ambulanse og lege kommer til stedet, og er noe alle kan lære! Det kommende året vil...
Les mer

Førstehjelpsuka 2018

Posted on19 sep 2018
Comments0
Førstehjelpsuka 2018 er historie. 160 læringsvillige medisin- og odontologistudenter har gjennomført masse trening og øvelser i basal livreddende førstehjelp. Plan BLÅ, HLR, Blødningskontroll, hjerneslag og pustevansker er blant temaene som har blitt undervist og terpet på. Øvelse “varm høst” avslutta det obligatoriske ukesprogrammet. Øvelsen er en rundløype på 15 poster, med ulike caser hvor alle virkelig får testet hva de har lært i løpet av...
Les mer

TAMS inviterer til foredrag om den medisinske krisehåndteringen 22. juli

Posted on12 sep 2018
Comments0
Den 11. oktober har TAMS æren av å invitere til foredraget “The twin terrorist attack” med Jørgen Joakim Jørgensen, som omhandler den medisinske krisehåndteringen i etterkant av terrorangrepene 22. juli. Jørgensen var en del av det medisinske apparatet som håndterte de hardest skadde, og tar nå turen til Tromsø for å dele sine erfaringer! Vi ønsker både medisin-, sykepleier-, andre helsefagstudenter og klinikere velkommen til det...
Les mer