113tams@gmail.com

Førstehjelpsuka med undersvisningspris!

Posted on23 jun 2018
Comments0
Vårsemesteret 2018 ble avsluttet med UiTs Sommerfest og prisutdeling!  For første gang ble undervisningsprisen ved det helsevitenskapelige fakultet gitt til studenter. TAMS sammen med Mads Gilbert og Knut Fredriksen vant prisen for førstehjelpsuka. Førstehjelpsuka er ei uke med førstehjelpsundervisning for medisin og odontologistudenter på første studieår  hvor vi hvert år stiller med 30 instruktører. Vi er veldig glad for få lov til å forme vår...
Les mer

Førstehjelp i grunnskolen

Posted on11 mai 2018
Comments0
På mandag var vi på det nye LHL-sykehuset på Gardermoen for en oppdatering på hvordan det går med pilotskolene. Representanter fra skoler på i Tromsø, Ullensaker og Oslo ga oss status så langt. TAMS har god erfaring med undervisning for barn i alle aldre og det er morsomt å se at det ikke bare er oss som er imponert over hvor lærevillig de yngre er....
Les mer

Akuttkurset 2018

Posted on10 apr 2018
Comments0
3. april gikk startskuddet for årets Akuttkurs ved Universitetet i Tromsø (UiT). Akuttkurset går over fire uker, og er lagt til 4. studieår for medisinstudentene i Tromsø. Undervisningen på dette kurset er intensiv. I tillegg til all den akuttmedisinske teorien skal elevene i løpet av dette kurset mestre en rekke praktiske ferdigheter, deriblant basale ferdigheter (pvk, BHLR, intubasjon og luftveishåndtering), intraossøs infusjon (I.O.), katastrofehåndtering, teamtrening, håndtering...
Les mer

Åpning av pilot for Nasjonal førstehjelpsopplæring i grunnskolen

Posted on09 apr 2018
Comments0
Forrige uke, den 5. april, ble det pustet liv i piloten for prosjektet Nasjonal førstehjelpsopplæring i grunnskolen, som tilhører den nasjonale dugnaden “Sammen redder vi liv” som vi har skrevet om tidligere. Åpningen fant sted på Slettaelva barneskole, som er en av pilotskolene i Tromsø. For anledningen kom det storfint besøk til Tromsø for å overse starten på det hele, nemlig eldre- og folkehelseminister, Åse...
Les mer

Distriktssykehuset

Posted on07 mar 2018
Comments0
Lørdag 24. Februar arrangerte TAMS det populære ”Distriktssykehuset”.  Distriktssykehuset et er øvelseskonsept hvor medisinstudenter og sykepleierstudenter bemanner et oppdiktet lokalsykehus, samt ambulansetjenesten et sted i distrikts Nord-Norge.   Første til fjerdeårsstudenter på medisinstudiet drev ambulansetjenesten, og skulle utøve behandling prehospitalt, før de overførte pasientene til distriktssykehuset. Sjetteklassinger og sykepleierstudenter bemannet distriktssykehuset, og overtok pasientene fra ambulansetjenesten. Distriktssykehuset var organisert som et lokalsykehus, med blant annet...
Les mer

NAMS 2018

Posted on06 mar 2018
Comments0
Denne helgen har TAMS vært på norsk akuttmedisinsk studentforum (NAMS) i Oslo. NAMS er en samling av de akuttmedisinske studentforeningene fra medisinstudiene i Tromsø, Oslo, Bergen og Trondheim, i tillegg til studenter fra akuttmedisinske studentforeninger i Sverige og Danmark, og sykepleiere fra ulike steder i Norge. Vi har observert hvordan brannvesen og ambulanse jobber ved en CBRNe. CBRNe omfatter kjemiske, biologiske, radiologiske, nukleært materiale og...
Les mer